Oslo pilotby for hydrogenbiler

I løpet av neste år vil 17 hydrogendrevne brenselcellebiler være på veien i Oslo-regionen. Bilene skal testes ut av vanlige brukere for å høste praktiske erfaringer med ny teknologi, og EU-kommisjonen går inn med offentlige midler.

Forskningsleder Steffen Møller-Holst (bildet) i SINTEF leder arbeidet med å få etablert fyllestasjoner for kjøretøyene. Den første bilen med norske skilter kommer allerede i november, og arbeidet med typegodkjenning er i gang. En brenselcellebil kan – på samme mengde hydrogen – kjøre mer enn dobbelt så langt som en hydrogenbil med forbrenningsmotor.