Board room

Bedre membraner i sikte

SINTEF har inngått en intensjonsavtale med fire andre europeiske forskningsaktører om samarbeid rundt membranteknologi. Hensikten er å videreutvikle og oppskalere teknologien slik at den raskere og I større grad kan tas i bruk i ulike industrielle prosesser.

Bruk av membraner kan i enkelte sammenhenger redusere energiforbruket fra 20 til 60 prosent, og kan gi mer energieffektive løsninger rundt framstilling av biodrivstoff og ved CO2 fangst og hydrogenproduksjon. Alliansen har fått navnet EIMRA, som står for «European Inorganic Membrane Reseach Alliance».