Torvstrø til rens av oljesøl

Kallak Torvstrøfabrikk i Trøgstad har utviklet en torvblanding med uvanlig god oppsugingsevne. Den kan bli verdifull til å rydde opp oljesøl etter små uhell og store katastrofer. For tre år siden koblet kompetansemegler Leif Estensen torvstrøbedriften til SINTEF, og testing av sorbentene viste at torven hadde et meget godt potensial.

I fjor sommer gikk det Panama-registerte skipet Full City på grunn utenfor Langesund – og torvstrøet ble brukt på et geologisk verneområde ved Langesund og på Stavern.

Kallak Torvstrøfabrikk har nå utviklet en rekke produkter som også brannvesen og anleggsmaskiner kan benytte i ulykker med utslipp av olje, diesel eller andre miljøfiendtlige væsker.