Sjøen

Mer lønnsom blåskjellnæring

Norsk blåskjellnæring består i dag av noen få store, tunge aktører og en rekke mindre aktører spredt over et stort geografisk område. Dette er utfordrende for både næringsaktørene og virkemiddelapparatet.

I en ny rapport fra FHL og SINTEF Fiskeri og havbruk skisseres ulike strategier for å få til en lønnsom norsk blåskjellnæring. De viktigste forslagene er å etablere en stabil produksjon av kvalitetsskjell hos et utvalg aktører som ønsker å satse profesjonelt; å utvikle en leveringsdyktighet som gir tillit hos kunder; å øke salget; og å oppnå bedre priser i Norge og utenlands.