Nye kandidater for oppdrett

I løpet av de neste årene vil hummer, torsk, kveite, kamskjell, østers og blåskjell få et ekstra løft mot å bli Vestlandets nye oppdrettsarter. Avgjørelsen er tatt etter at fylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ønsket seg en strategi for næringsutvikling innenfor akvakultur for de neste ti årene.

Sammen med en marin ressursgruppe i Vestlandsrådet har SINTEF Fiskeri og havbruk jobbet med spørsmålet i to år. Forskerne har gått gjennom 13 oppdrettsarter, skåret ned og kommet fram til utvalget på seks ut fra regionale fortrinn og økonomiske og markedsmessige muligheter.

Vestlandet har en rekke fortrinn for å jobbe med arter som dette. I tillegg til gode naturgitte betingelser, er det sterke nettverk i fylkene og et godt klima for nyskaping.