sykeseng

Dramatisk press på framtidas sykehus

Bruker vi sykehusene på samme måte som nå, må helsevesenet ansette annenhver ungdom – og framskaffe 5000 nye sengeplasser i 2030. Ferske beregninger fra sykehusforskere i SINTEF viser at eldrebølgen, som starter for alvor i 2016–17, vil gi dramatiske utslag i helsevesenet dersom befolkningen forsetter å ligge like ofte og like lenge på sykehus som i dag. Seniorforsker Stein Ø. Petersen og sykehusplanlegger Asmund Myrbostad ved SINTEF Teknologi og samfunn står bak beregningene. De understreker at det er praktisk umulig å bygge ut 5000 nye sengeplasser på 20 år

– siden vi verken har tid nok eller arbeidskraft nok til å betjene dem. Men de påpeker at en rekke tiltak kan brukes til å redusere liggetid og antall innleggelser.