Dement mann og datter

Bedre kols-trening med oksygen

Kols-pasienter har stor nytte av ekstra oksygentilførsel under intervalltrening. Når innåndingsluften inneholder ekstra oksygen, og blodet blir tilstrekkelig mettet, klarer pasienten å komme opp i den intensiteten som skal til for å få en optimal stimulering av muskler og hjerte. Det viser en studie utført ved NTNU.

Dersom kunstig oksygentilførsel ikke er mulig, gir det god effekt å sykle med ett bein om gangen. Da får musklene maksimal tilførsel av oksygen samtidig som lungebegrensningen ikke blir så akutt. Belastningen på hvert bein økes uten at pustearbeidet blir større. Slik yter musklene maksimalt og effekten blir best mulig.