ung person på laptop

Tankebank

En gruppe unge psykiatriske pasienter i Midt-Norge skal få tilbud om hjelp via internett. Løsningen har fått navnet Tankebanken, og hver bruker har sin egen krypterte konto der han eller hun kommuniserer skriftlig med sin behandler.

Fordelen er at man sparer både ventetid og reisetid, og at pasienten kan uttrykke seg overfor terapeuten når som helst på døgnet. Men opplegget krever at pasient og behandler også møtes fysisk fra tid til annen. E-terapien er ledd i et forskningsprosjekt ved NTNU.