Dement mann og datter

Utdanning mot demens

Jo lengre utdanning du har, jo mindre er risikoen for å utvikle Alzheimers. Åtte–ni års skolegang gir bedre beskyttelse enn seks–sju, og mer enn ti års utdanning reduserer risikoen ytterligere.

Det viser en undersøkelse utført ved NTNUs Institutt for nevromedisin, som en del av demensprosjektet «Trønderbrain». Men Sigrid Botne Sando, som står bak undersøkelsen, utelukker ikke at skolegangen er en markør for andre forhold – for eksempel livsstil – som igjen kan påvirke risikoen for Alzheimers.