sykler

Sykler mer

En SINTEF-rapport viser at bruken av sykkel har økt i de fem «sykkelbyene» Horten, Grimstad, Sandefjord, Mandal og Kongsberg som ble plukket ut i 2006.

Sandefjord har hatt 38 millioner kroner til å øke sykkelinteressen i byen. I rapporten oppgir 82 prosent av syklistene her at de føler seg svært trygge eller ganske trygge når de er ute og sykler. Fokus og øremerkede midler kan tydeligvis gi resultater.