Student gjør praktisk arbeid

Praktisk arbeid er flott

En rapport fra SINTEF fastslår at kurset som kalles Arbeid-Produksjon-Opplæring, APO, har god effekt på elever i videregående som sliter med sammensatte problemer som skoletrøtthet, angst, rus eller har andre tilpasningsvansker. Prosjektet framstår som et godt alternativ til den strømlinje-formede normalmodellen innen utdanning. Hele 82 prosent av de tidligere APO-elevene rapporterte at APO hadde vært viktig for deres livssituasjon i dag.