Buss

Dårlig sikkerhet på buss

SINTEF har nylig gjort en undersøkelse som viser at 14 prosent av de elevene som tar skolebuss daglig, blir skadet på bussen i løpet av et skoleår. Dette kan ha sammenheng med at to til tre prosent av skolebarna i Norge må stå på skolebussen til og fra skolen, mens seks til syv prosent står deler av veien til skolen.

Det er kun skolebarn i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane som er garantert et ledig sete på skolebussen, ifølge en undersøkelse gjort av Trygg Trafikk.