Nordisk samarbeid om levendefôr til torsk

For å forbedre produksjonen av «hjuldyr» (rotatorier), et dyreplankton som brukes til fôr ved oppdrett av torskeyngel, har SINTEF Fiskeri og Havbruk og forskningsinstituttet MATIS på Island startet et prosjekt sammen med tre nordiske torskeyngelprodusenter. Det vil bli jobbet med problemer knyttet til produksjon av rotatorier i resirkuleringsanlegg og bruk av gunstige bakterier.