Forsiktig med raudåta!

Dyreplanktonet raudåte er i dag den største enkeltressursen i norske farvann. Den utgjør en vesentlig del av dietten til våre mest verdifulle fiskeslag, og mange håper at fangst og utnytting av raudåte skal bli redningen for fiskeri- og havbruksnæring. Norge er et foregangsland i forskning på raudåte, men det har til nå vært forbud mot den kommersielle fangsten mange venter på – både her til lands og i andre land.

Nå advarer en gruppe humanister, samfunnsforskere og biologer ved NTNU: Et internasjonalt frislipp av jakt på raudåte i nordområdene, kan fort skape en tilstand av anarki, og det kan oppstå internasjonale komplikasjoner i Svalbard-sonen, skriver de i den tverrfaglige artikkelsamlingen «Raudåte – redning eller ruin?» Forskerne peker på nødvendigheten av sterke, gjerne internasjonale, forvaltnings- og kontrollordninger, dersom det åpnes for raudåtefangst.