Forskningssjefens fokus

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå? 
Nå arbeider vi for fullt med å få en forutsigbar produksjon av torske­yngel med høy kvalitet. Seks-sju forskere på avdelingen er engasjert i feltet. Vi bruker hjuldyr eller små dyreplankton som babymat til yngelen. Fôrproblematikk har tidligere vært en av flaskehalsene i oppdrett, men nå har vi kontroll på kvaliteten av dyreplanktonet som brukes. Vi er i løpende kontakt med en rekke fiskeyngelprodusenter, og i fjor fikk produ­sentene fram 2,5 millioner yngel – en fordobling fra året før! Likevel har vi ennå mye arbeid igjen rundt å forbedre produksjons­prosessene. En annen viktig ting er å få automatisert og forenklet prosessene i yngelproduksjonen. Vi må ha mer teknologi inn.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Det handler om å utvikle en næring. Skal den bestå, må vi være sikre på at startgrunnlaget er godt. Forutsetningen for å utvikle torskeindustrien i Norge er at vi har nok yngel til rett pris. Og automatisering av prosessene er viktig siden arbeidskraften i Norge er dyr. Vi må få omkostningene ned for å kunne konkurrere.

Nå arbeider vi for fullt med å få en forutsigbar produksjon av torske­yngel med høy kvalitet. Seks-sju forskere på avdelingen er engasjert i feltet. Vi bruker hjuldyr eller små dyreplankton som babymat til yngelen. Fôrproblematikk har tidligere vært en av flaskehalsene i oppdrett, men nå har vi kontroll på kvaliteten av dyreplanktonet som brukes. Vi er i løpende kontakt med en rekke fiskeyngelprodusenter, og i fjor fikk produ­sentene fram 2,5 millioner yngel – en fordobling fra året før! Likevel har vi ennå mye arbeid igjen rundt å forbedre produksjons­prosessene. En annen viktig ting er å få automatisert og forenklet prosessene i yngelproduksjonen. Vi må ha mer teknologi inn.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Det handler om å utvikle en næring. Skal den bestå, må vi være sikre på at startgrunnlaget er godt. Forutsetningen for å utvikle torskeindustrien i Norge er at vi har nok yngel til rett pris. Og automatisering av prosessene er viktig siden arbeidskraften i Norge er dyr. Vi må få omkostningene ned for å kunne konkurrere.