Blueprint

Marintek trenger millioner

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2009 til å oppgradere forskningsinfrastrukturen ved SINTEF-selskapet Marintek. Dette er en oppfølging av fjorårets bevilgning på 25 millioner kroner, som ble matchet med tilsvarende beløp fra Marintek. Regjeringens maritime strategi er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon, og de norske maritime næringene skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for framtiden. Administrerende direktør i Marintek, Frank Wettland, forteller at laboratorier og deler av anlegget ved Marintek er fra 1940 og vil trenge nærmere 100 millioner kroner for bli fullstendig oppgradert. – Det er bra at regjeringen signaliserer at de ønsker å satse på de maritime laboratoriene, men vi trenger betydelig større satsing, sier Wettland.