Kraft fra skogen

Flere fjernvarmeanlegg er ikke nok til å nå regjeringens mål om å plusse på med 14 nye TWh fra bioenergi innen 2020. El-kraftproduksjon fra skog må til, mener forskere. Derfor er SINTEF i gang med et prosjekt som har fått navnet «KRAV». Prosjektet skal kartlegge hvordan Norge kan nyttiggjøre seg skog som el-kilde.

Med seg har forskerne fått fire norske energiselskap: Trondheim Energi, Agder Energi, Eidsiva Energi og Solør Bioenergi. Målet er å finne den ideelle teknologiske løsningen for småskala kraftproduksjon fra skog i Norge og samtidig få mest mulig kraft ut av biomassen. I første omgang ser forskerne for seg anlegg som skal ha en kapasitet opp til 10 MW.