Bedre kur mot kjempevekst

Akromegali (kjempevekst) er en sjelden sykdom som rammer 15-20 nordmenn årlig. Den skyldes overproduksjon av veksthormon i hypofysen og påvirker de fleste vev i kroppen. Rundt halvparten av pasientene kan kureres med kirurgi. De øvrige holder symptomene i sjakk med livslang medisinering.

Nå viser en studie utført av forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital, i samarbeid med de andre universitetssykehusene, at en kombinasjon av medisin og kirurgi gir best resultat. Pasienter som fikk jevnlige injeksjoner i en halvårsperiode før operasjonen, ble i større grad friske enn pasienter som ble operert uten forbehandling.