NYE BØKER: Kineserne og vi

Merete Lie, Ragnhild Lund, Gard H. Hansen (red.): Making it in China

Høyskoleforlaget

Kina har blitt en stor aktør i internasjonalt samarbeid om handel, industri og forskning. Denne antologien gir forskjellige perspektiver på hvilken innflytelse norske og andre multinasjonale selskaper har på dagliglivet i Kina – men også på hvordan Kina bidrar til å påvirke de som kommer inn. Boka er et samarbeid mellom skandinaviske og kinesiske forskere, og ser blant annet på kvinners arbeidsmigrasjon i Kina og endringer i urbane kinesiske kvinners arbeidsidentitet.

Lie og Hansen arbeider ved NTNUs Institutt for tverr- faglige kulturstudier, og Lund ved Geografisk institutt.