Forventningenes misnøye

Norge går så det suser – og nordmenn blir stadig mer misfornøyd. Tilliten til politikerne har sunket, vi roper på enda mer velstand, og en nasjonal misnøyekultur er i ferd med å feste seg. Det går fram av den sammenlignende undersøkelsen European Social Survey, som gjennomføres i alle europeiske land annethvert år. De norske tallene er analysert av NTNU-professorene Ola Listhaug og Kristen Ringdal.

De to antar at mye av misnøyen og mistilliten skyldes nordmenns økende forventninger om å få enda mer del i oljerikdommen – forventninger som ikke blir innfridd på grunn av statens restriktive styring av oljefondet.