Oljeutslipp – hva gjør vi?

Slik ser det ut når forskerne analyserer voks fra ulike råoljer. De lysegule skålene viser analyser av en olje med lavt innhold av voks, mens de tykke, mørke, krakelerte flakene er utfelling av voks fra en voksrik olje. Voksanalysen – sammen med analyser av stivnepunkt og viskositet – gir forskerne en pekepinn på hvilken type skimmer og lagringstank som bør brukes i en oppsamlingsaksjon. Arbeidet skjer på oljevernlaboratoriet ved Avdeling for marin miljøteknologi på SINTEF.