Gløshaugen hovedbygget

Under Pisa-lupen

Etter Pisa-studiene av grunn- og videregående skole i verdens land står nå universiteter og høyskoler for tur.

I et nytt OECD-prosjekt skal læringsutbyttet kartlegges og universitetene rangeres. Inge niørfag og økonomi skal testes først, og en pilotstudie er planlagt alt i vår. Kunnskapsdepartementet har plukket ut NTNU, Universitetet for miljø- og bio vitenskap, Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark som norske kandidater, men det er ennå ikke avgjort om Norge skal delta i pilotstudien.