Fram for treprodukter!

FoU-programmet TRE skal heve kunnskapen om miljøegenskapene til tre og treprodukter, så treindustrien kan bruke dette som en konkurransefaktor. Innenfor dette programmet vil prosjektet Mikado sørge for å få fram et vitenskapelig datagrunnlag gjennom hele livsløpet for tre- og trebaserte produkter, lage en brukervennlig og tilgjengelig database med presentasjon av miljø deklara sjoner, vurdere ulike forbedringer for å gjøre produktene mer konkurransedyktige, og bidra til miljøstyrt produktutvikling for partnere i prosjektet.

SINTEF Byggforsk leder prosjektet som startet i 2007, skal være ferdigstilt i 2009 og har en totalramme på 7,3 millioner kroner. Det er finansiert fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og industrien.