Fisker rødåte med bobler

Rødåte er full av marine oljer og interessant for kommersiell fangst. Men trålerne sliter ofte med bifangst og stort energiforbruk. Løsningen er luft.

Klikk på illustrasjonen for større versjon (PDF)

Klikk på illustrasjonen for større versjon (PDF)

Å få små partikler flytende ved hjelp av luftbobler er en vellykket teknikk blant annet ved rensing av industrivann. I forhold til plank tonfangst ble konseptet introdusert for første gang på SINTEF Fiskeri og havbruk for noen år tilbake.

Firmaet Calanus AS testet den gang systemet med varierende resultat, men nå har forskere fra SINTEF, NTNU og Norges fiskerihøgskole gått videre med saken i et prosjekt fullfinansiert av Norges forskningsråd.

Tanken er å slippe ut små bobler på et visst vanndyp, som vil stige opp mot overflaten i en viss hastighet. Når boblene fester seg på rødåta, løftes planktonet opp til overflaten og kan samles inn ved hjelp av lenser som trek kes etter båten.

Konseptet reduserer bifangst, og minsker også energifor bru ket siden det vertikale arealet som må tråles, blir mindre.

Om bare én prosent av biomassen med rødåte blir høstet, vil det kunne dekke beho vet for fôr til den norske oppdrettsnæringen. SINTEF har patentert systemet, og firmaet Calanus har avtale om å utnytte patentet kommersielt.

Nå jobber forskerne med å teste konsept og virkningsgrad.

I januar ble det gjennomført forsøk med mikrobobler i bunnen av en høy, smal tank fylt med sjøvann og tilført levende rødåte. Hensikten var å studere hvordan bobler og dyr festet seg, i hvilken grad rødåta ble løf tet mot overflaten, og hvilke boblestørrel ser som var «best» og mest ­energieffektive.

En amerikansk spesialist på boblehydrodynamikk og bobleprosesser i havet har vært med i prosjektet, dr. Ira Leifer fra University of California, Santa Barbara.

 

Tekst: Åse Dragland.

 

Grafikk: Mats Heide, SINTEF Fiskeri og havbruk

Kilde: Svein H. Gjøsund, SINTEF Fiskeri og havbruk