Alger mot fibrose

En av de alvorligste komplikasjonene ved sykdommen cystisk fibrose er seigt slim som blir liggende fast i luftveiene og som pasientene ikke klarer å hoste opp. De må ha omfattende fysikalsk og medisinsk behandling for å greie seg. Nå har imidlertid forskere ved NTNUs Institutt for bioteknologi funnet ut at partikler fra brunalger har en stor evne til å løse opp slimet. Dette gir håp om at CF-pasienter blir i stand til å rense lungene ved egen hjelp og på naturlig måte, ved å puste inn forstøvede algepartikler gjennom en vanlig inhalator. Nå står kliniske forsøk for døra.