cystisk fibrose

Sjelden sykdom utfordrer IKT-forskere

Personer med cystisk fibrose trenger hjelp til riktig ernæring, inntak av enzymer og stadige påminnelser. Forskere utvikler nå et digitalt støtteverktøy for egen mestring, men jobben er ikke lett.

Alger mot cystisk fibrose

En behandling basert på alger, kan få stor betydning for pasienter med den fryktede diagnosen cystisk fibrose.