Spis med livet som innsats

Dekningen av matstoff i mediene er preget av medienes egne behov og er lite egnet til å informere, sier mediesosiologene Anne Haukenes og Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforskning, NTNU. Undersøkelser tyder på at forbrukerne mest føler seg forvirret om hva som er sunn mat og konkret risiko forbundet med usikker mat. Haukenes disputerte for doktorgraden om mat som risiko i august.