Robotene kommer

SINTEF og NTNU har nylig gått sammen om et kompetansesenter innen avansert robotikk:

Det faglige miljøet består av kybernetiske og produksjonstekniske miljøer fra begge institusjoner, og huser elleve forskere og seks professorer. Målet med satsingen er å tilby forskning og faglig spisskompetanse rettet mot industrien innen både undervannsrobotikk, automatiserte foredlings- og produksjonssystemer, industriroboter, samarbeidende systemer og roboter for vedlikehold og inspeksjon. Senteret har fått navnet Geminisenter for avansert robotteknikk.