MINIPORTRETTET: OPPLYSNINGSTID

Hva forsker du på nå?

Forholdet mellom opplysningstid, informasjonssystemer og romaner i forbindelse med forskningsprosjektet «I skyggen av opplysningen». Romansjangeren kan betraktes som et system for å registrere, prosessere og distribuere informasjon. Den moderne romanen, slik den så dagens lys på 1700-tallet, utgjør en del av opplysningstidens programvare, den har være et viktig element i formateringen av den moderne verden.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

En sammenlignende litterær, retorisk, mediearkeologisk og idéhistorisk studie av to av opplysningstidens viktigste dokumenter, Den amerikanske uavhengighetserklæringen og Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter fra den franske revolusjonen, for å få kartlagt impulsene som førte fram til disse, så vel som de virkninger og de funksjoner de har hatt i ettertid.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Jeg ville gjerne ha vært flue på veggen da David Hume møtte Jean-Jacques Rousseau. Og jeg skulle gjerne ha visst hvorfor ledelsen ved NTNU er så likegyldig overfor mulighetene til tverrfaglig samarbeid som finnes ved institusjonen.

Din siste aha-opplevelse?

En biografi om Benjamin Franklin som viser i hvilken grad det amerikanske leve- og tenkesettet er gjennomsyret av idealer fra opplysningstiden.