La det svinge

I Realfagbygget på NTNU henger en 25 meter lang foucaultpendel. Den viser at jordkloden roterer. Når pendelen er satt i svingning, vil den beholde sin svingeretning, mens «underlaget» – altså jordkloden – roterer. På Trondheims breddegrad bruker pendelunderlaget ca. 28 timer på en full runde. Hvert tiende minutt slår derfor pendelen en av de 80 pinnene i ytterkanten overende.

Les mer på: www.calacademy.org/products/pendulum

Se animasjon: www.physclips.unsw.edu.au/jw/foucault_pendulum.html