Høvdinghall

Arkeologer fra University of Sligo i Irland har scannet bakken på Haug utenfor Stiklestad ved hjelp av geofysikk. Funnene er over all forventning. – Målingene viser tydelige stolpespor etter flere hus. Et av dem ser ut til å ha vært 15 meter bredt og 35 meter langt. Det kan ha vært en stor høvdinghall, mener Lars Steinvik ved Vitenskapsmuseet ved NTNU. Nå søkes det om midler til utgravning.