Fritt formulert

«Ingen kan spå om framtida, men noen må gjøre det,» skriver Trøndelag Teater om sin satiriske oppsetning «Ingen nordmenn savnet». Framtidsmusikalen skildrer Norge i år 2030 – og manusforfatterne legger ikke skjul på at de har gått til de fremste kildene for å gi et bilde av vår nære framtid: nemlig NTNU og SINTEF. Forestillingen er faktisk mer eller mindre bygget på Gemini nr 1, 2000 – et nummer som i sin helhet var viet nettopp år 2030 og vår nære framtidsteknologi.