Do og statsmakt

Begynnelsen til den moderne statsmakt henger nøye sammen med tidligere tiders sanitærforhold, har gjesteforsker Dolly Jørgensen ved NTNU påvist. Ett av urbaniseringens mest presserende problemer i middelalderen var nemlig kloakk.

Søppel og ekskrementer gikk etter gammel skikk rett i gata. Dette ble uholdbart i byer som vokste, og felles ordninger tvang seg fram. Men å gjennomføre disse krevde myndighetspersoner, og i forlengelsen av dette oppsto lokale makthierarkier – begynnelsen til offentlig administrasjon og byråkrati.