Bygg med glass!

Byggeblokker av gjenvunnet glass kan komme til å revolusjonere norsk byggeindustri. Det er det norsk firmaet Glasitt som har utviklet blokkene, og Skanska har allerede tatt dem i bruk. Gründerne har samarbeidet med både SINTEF og Norsk Gjenvinning i utviklingen av de nye byggeblokkene som består av hele 94 prosent glass. Basisen er pellets, små kuler, som framstilles ved at knust glasspulver eser opp i ovner som holder 900 grader. Produksjonen skjer i Glasitts fabrikk i Skjåk.

Målinger har vist at blokkene isolerer 20 prosent bedre enn konkurrerende materialer på grunn av de mange luftboblene i pelletsen. En byggeblokk av returglass blir derfor også mye lettere: En standardblokk av glass veier 12 kilo, betydelig mindre enn konkurrerende blokker.