Brenselceller for kaldt klima

Fem nordiske partnere går sammen om å videreutvikle og demonstrere teknologi for PEM brenselceller som skal kunne operere i et kaldt, nordisk klima. Prosjektet er basert på Volvo Technologys patenterte brenselcelleteknologi og SINTEFs kunnskap og mer enn 15 årige erfaring innen brenselceller.

Sammen vil de to sørge for at PowerCells konsept (datterselskap av Volvo og Statoil) får et teknologiløft. PowerCell ble etablert i 2005 for å utvikle og kommersialisere brenselcellesystemer for hjelpekraft i større vogntog.

Brenselcellesystemet vil eliminere tomgangskjøring og dermed kunne redusere CO2-utslippet fra et vogntog med 30 tonn per år. Det danske selskapet H2 Logic vil lede arbeidet med å sammenstille et effektivt og robust system, og Statoil har ansvaret for at det nye systemet demonstreres i et hydrogendrevet kjøretøy.