NYE BØKER: Norske fyr

Eli Johanne Ellingsve:

Finn et fyr

Tapir akademisk forlag

I fjor var det 350 år siden det første fyrlyset ble tent på Lindesnes. Siden har 200 fyr og tåkeklokker vist vei langs norskekysten. Denne rikt illustrerte håndboka gir et innblikk i den norske fyrhistorien. Den forklarer fyrnavnenes tilknytning til landskapet, og formidler et glimt av

historien til hvert enkelt fyr. Forfatteren er navneforsker og ordbokkonsulent ved NTNU, og Statens navnekonsulent for Midt-Norge.