Stoler på norsk mat

Norske forbrukeres forestillinger om hvordan mat produseres, og våre oppfatninger av risiko, er en viktig forklaringsfaktor for vårt valg av norskprodusert mat. Dette er også en viktig forklaring på hvorfor forbruket av økologisk mat er relativt lite i Norge. Det skriver Oddveig Storstad i sin doktoravhandling ved NTNU.

Norske forbrukeres høye tillit til norskprodusert mat skyldes både at vi tradisjonelt har hatt liten risiko for matbåren sykdom, og den norske landbruksstrukturen: Småskalalandbruket med små enheter, spredt utover hele landet, gir positive bilder av hvordan mat produseres – det er trygt, nært og autentisk.