Startskudd for forskningssentre

Torsdag 29. mars markerte regjeringen oppstarten av seks nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Trondheim.

I løpet av få dager vil 14 slike sentre være i gang. NTNU og SINTEF er valgt som vertsinstitusjoner for seks av de 14 sentrene. Disse vil til sammen bli tilført rundt 300 millioner kroner fra Norges forskningsråd over de neste fem årene. I tillegg skal næringslivet og forskningsinstituttene bidra med minst like mye. Sentrene som ledes fra Trondheim, dekker svært forskjellig næringsvirksomhet – fra produksjonssystemer for olje og gass til betongteknologi, design av lettere biler, havbruksteknologi, neste generasjon vareproduksjon og medisinsk bildebehandling.