Kort historie lang

Det skrives bok om norsk kortfilm. Professor Gunnar Iversen ved NTNU vil løfte fram kortfilmen i den norske filmhistorien og på den måten kanskje bidra til å få bukt med historieløsheten som synes å være et problem i norsk film.

Den norske kortfilmhistorien strekker seg 110 år tilbake, men Iversen vil ta for seg norsk kortfilm etter krigen og mest fra 1960-årene til i dag. Boka skal være klar til Kortfilmfestivalen i 2008.