ung person på laptop

Norge har IT-nerdene

En fersk IKT-studie gjennomført av SINTEF i det europeiske prosjektet Citizen Media, bekrefter at de digitale skillene fortsatt eksisterer både innad i og mellom land. En sammenligning mellom Tyskland, Østerrike og Norge viser også at det bare er her til lands vi har en gruppe med avanserte brukere.

Rapporten beskriver også utviklingen av et nytt digitalt skille – «digitale produksjonsskiller». Studien har analysert mediebruksmønstre i Norge, Østerrike og Tyskland, med et utvalg på 24468 i alderen 12-74 år.

Ifølge forskerne Jan Heim og Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF, som har gjennomført analysene, har grupper i befolkningen sin måte å bruke eller ikke bruke IKT på. Det ble identifisert fire typiske bruksmønstre for større grupper i befolkningen i samtlige land: Ikke-brukere, gjennomsnittsbrukere, instrumentelle brukere, underholdningsbrukere og avanserte brukere.