Mobiltelefonen er altfor vanskelig

Produktutviklerne i databransjen og produsenter morer seg med å finne på stadig flere og stadig mer kompliserte produkter, med et utall av tjenester ingen har bedt om.

SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg mener den teknologiske utviklingen på mange måter går i helt feil retning.

På grunn av alle funksjonene og valgmulighetene som etter hvert blir dyttet inn i mobiltelefonene, greier de fleste brukerne ikke å bruke mer enn fem prosent av funksjonene i telefonen.

Brandtzæg synes det offentlige nå må opprette reservesystemer for å hindre at det blir en større kløft mellom de som behersker teknologien, og de som ikke gjør det. Han tror mange føler at de blir tvunget inn i en teknologiverden de i utgangspunktet ikke ønsker å ha noe med, og mener det er et problem at det offentlige lærer oss regning og skriving, mens det er opp til oss selv å skaffe digital kompetanse.