Bedre dreis på kølla

Verdens 61 millioner golfspillere kan se fram til et nytt treningshjelpemiddel.

Golfere som vil bli bedre, benytter seg ofte av videofilming. Slik kan de studere balansen og korrigere bevegelsen. Men et optimalt slag handler ikke bare om balanse.

– Vi tar «et skritt bakover», gjør det usynlige synlig og fokuserer på de kreftene som leder til god balanse.

Det forteller Kristian Rathe, daglig leder i firmaet Initial Force AS som har utviklet en såkalt kraftplattform, spesialtilpasset golftrening. Firmaet holder til i NTNUs innovasjonssenter på Gløshaugen og samarbeider tett med Program for bevegelsesvitenskap, NTNU.

Første prototyp av plattformen testes nå ved NTNUs laboratorium for bevegelsesanalyse.

Kraftplattformer finnes fra før. Både skihopp, skyting og spydkast er idrettsgreiner som tidligere har hatt nytte av slike plattformer. Men denne er laget for golfere spesielt.

Ser det usynlige

Systemet, som har fått navnet Swing Catalyst, består av to hovedkomponenter: kraftplattform og videoanalysesoftware – som fungerer sammen.

Spilleren stiller seg på plattformen, som kan tilpasses individuelt, og avleverer sitt slag. Plattformen registrerer de minste bevegelsene golferen gjør – og et kamera filmer svingen på slaget. Plattformen inneholder en rekke veieceller, punkter som registrerer alle krefter som er involvert mellom føttene og underlaget. Den registrerer også kroppens roterende bevegelse i detalj idet slaget går. Informasjonen blir lagt inn i videobildet i form av lett forståelige fargemarkeringer.

– Det plattformen registrerer, er umulig å se med det blotte øye og kan derfor ikke fanges opp av bare et videokamera, forklarer Steinar Bråten, tidligere landslagstrener i skihopp, og medeier i firmaet. – Disse detaljene er vesentlige for å kunne få til det beste utgangspunktet for slaget. Og har du levert et ekstra godt slag, kan du lagre denne bevegelsen og prøve å gjenskape den.

Stort marked

Initial Force samarbeider med produktutviklingsfirmaet Mechatron om design av plattformen, for å sikre at den vil egne seg for industriell produksjon. Hovedmålgruppen er golfinstruktører internasjonalt. I verden fins det 61 millioner golfere og 62 000 instruktører, og firmaet har stor tro på at noen tusen av disse vil ha lyst på produktet. De regner med at den første utgaven vil koste om lag 200 000 kroner, men etter hvert vil prisen antagelig halveres.

Kristian Rathe tror ikke prisen vil skremme, all den tid golfsimulatorer for underholdning koster mellom 500 000 og 700 000 kroner.

Ideen ble først testet gjennom Take Off-programmet ved NTNUs senter for entreprenørskap. Videre har firmaet fått hjelp med kommersialiseringen av NTNU Technology Transfer AS. Næringslivets Idéfond har støttet økonomisk.

Av Nina E. Tveter