Innovasjon med forskning i ryggen

Norges forskningsråds ordning med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider tett sammen med innovativt næringsliv. Tanken er at langsiktig forskning fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft. At SINTEF/NTNU deltar i hele ti av de 14 nyoppnevnte sentrene, viser hvilken slagkraft miljøet har og hvilke forventninger som stilles.