Etablerer flest bedrifter

Trondheim har fått flere nyetableringer enn de andre storbyene i Norge de siste årene. Siden 2002 har byen fått nesten ni nye bedrifter per 1000 innbyggere. Det er 30 prosent mer enn Stavanger og Bergen. Siden årsskiftet 2002/2003 til i høst har Trondheim fått 1350 nye bedrifter.