100 000 kroner til Kadabra

Norsk Forms designpris for unge formgivere gikk nylig til Trondheimsbedriften Kadabra produktdesign.

Juryen la i sin begrunnelse vekt på at firmaet har brakt produktdesignkompetanse inn i miljøer hvor det tradisjonelt ikke «hører hjemme», slik som teknologiske miljøer og helsesektoren.

– Gjennom samarbeid med næringsliv har bedriften bidratt til å skape, utvikle og opprettholde arbeidsplasser og har bidratt til bedrifters utvikling og l ønnsomhet, sa informasjonsleder Pia Bodahl ved Norsk Form.

Kadabra ble opprettet i 2004 da Espen A. Jørgensen, Carl A. Nørstebø, Carl-Gustaf Lundholm og Jørgen Solstad hadde avsluttet designutdanningen ved NTNU.

I dag er de totalleverandører av produktutvikling fra idé til industrialisert produkt. I porteføljen finner vi et variert utvalg prosjekter, f.eks. lyssetting av tunnel, formgivning av sykkelstativer og termostater, og utvikling og brukertesting av grensesnitt for intelligente hjem. Kadabra har hovedkontor i Trondheim, men har nylig åpnet en filial i Oslo.