Blomstereng

Ryddig bronsealdertrønder

Arkeologer fra NTNU har funnet spor etter 4000 år gamle bosettinger i Melhus. Det er første gang arkeologene har kunnet skaffe seg kunnskap om bronsealdermenneskenes dagligliv i Midt-Norge. De ser ut til å ha bodd i kjernefamilier – og var åpenbart både renslige og ryddige av seg. Vanligvis flyter kopper og kar, matrester og all slags søppel omkring i slike utgravingsfelt, men i dette utgravingsfeltet var det ifølge arkeologene irriterende ryddig.