bygning design

Samler alle data om byggskader

SINTEF Byggforsk skal sammen med en rekke aktører i byggenæringen opprette Nasjonal database for byggkvalitet. Prosjektet er støttet av Byggekostnadsprogrammet. Basen vil inneholde kunnskap om feil, mangler og skader fra ulike kilder, først og fremst næringens egne registreringer fra overtakelse av bygg.

I tillegg vil SINTEF Byggforsks egne skadeerfaringer og registreringer fra andre prosjekter og aktører i næringen være grunnlag for basen. Prosjektdeltakere er Standard Norge, Stiftelsen Byggsertifisering og Statens bygningstekniske etat (BE). Nasjonal database for byggkvalitet vil sørge for systematisk registrering og overvåking av byggkvaliteten i Norge. Basen vil også være et svært nyttig verktøy for analyse og evaluering av tiltakene myndigheter og næring iverksetter for å få ned byggskadeomfanget.