NYE BØKER: MANUAL MOT DEPRESJON

Roger Hagen og Rolf W. Gråwe: Mestring av depresjon – manual.

Tapir Akademisk Forlag.

Depresjon er en lidelse som rammer mange mennesker. Noen ganger kommer den gradvis snikende, andre ganger som kastet på. «Mestring av depresjon» er et gruppebasert kursprogram for personer som søker en vei ut av depresjonen. Boka er basert på vitenskapelige resultater og omhandler hvordan man ved hjelp av kognitiv terapi og andre teknikker kan lære å overvinne lidelsen. Den tar også for seg andre tiltak som kan bedre hverdagen og selvfølelsen.

Begge forfatterne er spsialister i klinisk psykologi. Roger Hagen er stipendiat ved Psykologisk institutt, NTNU, og Rolf W. Gråwe er seniorforsker i SINTEF helse.