Mer kraft fra søppel

Et treårig nasjonalt forskningsprosjekt ved SINTEF skal gjøre det mulig å hente mer kraft ut av avfall og flis. Høy pris på brenselet og lav virkningsgrad har til nå gjort det lite aktuelt å lage kraft av biobrensel i Norge. Målet for prosjektet er å få femti prosent mer kraft fra ut av hvert kilo brensel.

Ti millioner kroner legges i potten, hvorav 7,2 millioner fra Forskningsrådet, 1,8 millioner kroner fra åtte energiselskaper/eiere av energigjenvinningsanlegg, og 1 million kroner kommer fra SINTEF.

Løsningene som skal testes ut i det treårige prosjektet, vil også redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene ved energianlegg som leverer fjernvarme – og dermed gjøre slik varme billigere.