Fiskebåt

MARIN VEKST

SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennom et samarbeid over flere år utviklet et nyttig analyseverktøy for fiskeri- og havbruksnæringen.

Analysen for 2004 er nettopp ferdigstilt, og oppdragsgiver Fiskeri- og havbruksnæringens landforening har offentliggjort tallene i fiskeri- og havbrukspressen. Tallene viser at 2004 ble et meget godt år for næringen, og det vi foreløpig vet om 2005, tyder på at også dette blir et bra år. Næringen blir stadig mer effektiv da antall årsverk går ned, mens verdiskaping og omsetning øker. Omsetningen i fiskeri- og havbruksnæringen nærmer seg 100 milliarder kr. pr. år.